01/05/2020

Afgelopen jaar won Stichting Livewords de DJI Impact Award dankzij onze inspanningen gedetineerden te helpen met taalontwikkeling.

Naar aanleiding hiervan heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen een interview geplaatst in het door de DJI gepubliceerde magazine “Impact”

Lees het interview met Tessa van Zijl hier:

Als leverancier van tolk- en vertaaldiensten slaat Livewords een brug tussen taal en cultuur. Oók in PI Alphen aan den Rijn, waar vrijwilligers van Livewords taaltrainingen geven aan gedetineerden.
“Taal is een cruciale factor in het re-integratieproces, vindt Tessa van Zijl, communicatieadviseur van Livewords. “Als je de taal machtig bent, heb je meer vertrouwen om jezelf te uiten, gaat het vinden van een baan je gemakkelijker af en weet je hoe je moet reageren op brieven van bijvoorbeeld overheidsinstanties.”

Livewords heeft in 2019 Stichting Livewords opgericht. De stichting ondersteunt maatschappelijke projecten op taal- en cultuurgebied. In de PI Alphen aan den Rijn gebeurt dit met het project Taalmaatjes in de Bajes, ontwikkeld door gedetineerdendocent Bettien Meuris. Tessa: “We geven enerzijds training in Nederlandse spreekvaardigheid. Met verschillende speltechnieken vergroten de deelnemers hun woordenschat en leren ze zich in de Nederlandse taal uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan het spel Pim-Pam-Pet. Dat is een heel laagdrempelige manier om deelnemers zinnen te laten vormen met het woord dat op het kaartje staat. Anderen kunnen daar dan vragen over stellen en zo ontstaat er een dynamisch gesprek.” Een andere training bereidt gedetineerden in de laatste fase van detentie voor op terugkeer: “Daarin leren we ze een cv en sollicitatiebrief te schrijven. We leggen uit waar werkgevers op letten, wat je doet met het gat op je cv, en kijken naar vaardigheden en relevant gevolgd onderwijs.

Livewords de DJI Impact Award 2019 - Tessa van Zijl van Livewords

Voor deelnemers die al enige tijd in detentie verblijven, is het waardevol iemand te spreken die hun kwaliteiten opnieuw kan uitlichten. Taal is belangrijk om mensen succesvol aan de samenleving deel te laten nemen. Tessa doet zelf als vrijwilliger ook mee aan het project: “Ik vind het ontzettend leuk om vanuit mijn eigen expertise een maatschappelijke bijdrage te leveren. Veel deelnemers zien we iedere maand terug en zijn heel ijverig. Eén deelnemer heeft als doel gesteld om elke dag een nieuw Nederlands woord te leren. ‘Na een jaar ken ik dan 365 nieuwe woorden’, redeneert hij.” Daar doe je het voor, aldus Tessa. Begin oktober won Livewords de DJI Impact Award 2019. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor leveranciers die samen met DJI voor maatschappelijke impact willen zorgen. Voor ons is de prijs een bekroning op ons werk. Het laat zien dat het belang van taal in de samenleving erkend wordt. Voor komend jaar hebben we een uitdagend nieuw programma, waarbij we uiteraard ook gewoon weer doorgaan met de trainingen in PI Alphen aan den Rijn.

Lees het volledige Impact Magazine hier.