Wat is het verschil tussen Zwitsers-Duits en normaal Duits?

Wat is de taalsituatie in Zwitserland?   

Welk type Duits moet er eigenlijk gebruikt worden als het gaat om de Zwitserse markt?
We zoomen in op de verschillen tussen het Duits dat in Zwitserland wordt gebruikt en het
Duits dat elders wordt gebruikt en proberen een aantal richtlijnen te geven over wanneer
het zinvol is om content te vertalen naar Zwitsers Standaardduits. We beginnen met de basis!

Alles in Zwitsers Standaardduits?  

We beginnen met de hoofdvraag: wat is de taalsituatie in Zwitserland?
Zwitserland heeft vier nationale talen, te weten: Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans (Rumantsch).
Duitstaligen maken 63,5% van de Zwitserse bevolking uit.
Ze spreken dagelijks ongeveer 20 verschillende regionale dialecten, die vaak worden aangeduid
met de overkoepelende term Zwitsers-Duits, Schwyzerdütsch.
Om met de niet-Zwitserse Duitstaligen te communiceren, gebruiken de Zwitsers echter Zwitsers Standaardduits en
deze Duitse variant gebruiken zij ook voor schriftelijke communicatie.

Er is een officiële instelling opgericht in 2004 die verantwoordelijk is voor de standaardisatie van
de Duitse taal in Duitstalige gebieden, die “Rat für Deutsche Rechtschreibung” Raad voor de Duitse Spelling) heet.
Dit internationale orgaan heeft officiële regels en normen ontwikkeld die als referentie dienen voor de
juiste spelling van het Duits. Zwitserland voldoet aan deze regels, op enkele kleine afwijkingen na.

5 redenen voor de lokalisatie van Zwitsers Standaardduits 

Onze lokalisatie-experts delen 5 redenen met u om u te ondersteunen en u te laten zien waarom u uw teksten naar Zwitsers Standaardduits zou moeten vertalen.  

1. Verschillen in spelling en grammatica tussen Zwitsers Standaardduits en Standaardduits  

Het meest opvallende verschil is de manier waarop de dubbele ”s” wordt geschreven. In Duitsland wordt een dubbele ”s” geschreven als ”ß”,
terwijl het in Zwitserland gebruikelijk is om “ss” te gebruiken - dus het woord ”straat” wordt in Duitsland bijvoorbeeld gespeld als ”Straße” en in Zwitserland als ”Strasse”.
Hoewel de Duitse ”ß” in Zwitserland nooit officieel is afgeschaft, is de meest waarschijnlijke reden voor deze praktijk de invoering van het
Zwitserse uniforme toetsenbord voor typemachines in de jaren dertig.
Omdat dezelfde toetsenborden ook geschikt moesten zijn voor de Franse en Italiaanse taal, werden
toetsen toegewezen aan veelgebruikte accenten zoals ”é” of “à”, en werd de “ß” als gevolg daarvan opgeofferd.

Soms varieert het geslacht van de zelfstandige naamwoorden tussen het in Zwitserland gebruikte Duits en het in Duitsland gebruikte Duits. In Zwitserland wordt bijvoorbeeld de neutrale vorm gebruikt voor het woord tram: “das Tram”, terwijl in Duitsland de vrouwelijke vorm ”die Tram” wordt gebruikt.

2. De Franse invloed op Zwitsers Standaardduits  

De Zwitsers gebruiken vaak Franse leenwoorden. Zo kopen ze bijvoorbeeld een ”Billet” (“ticket”) voor ”das Tram”, terwijl
de Duitsers een ”Fahrkarte” (voor ”die Tram”) zouden krijgen.
Daarnaast hebben de Zwitsers ook grammaticale constructies uit het Frans overgenomen.
Dus op diezelfde tram zou een Zwitserse dame kunnen zeggen ”Ich habe kalt” (letterlijk ”ik heb het koud”) - afgeleid van
de Franse constructie ”J’ai froid” - terwijl haar Duitse vriendin zou zeggen ”Mir ist kalt”, wat letterlijk vertaald betekent ”Mij is koud”.

 3. Het doel van uw content

Over het algemeen zal het doel van uw content bepalen of het acceptabel is om Standaardduits te
gebruiken of dat het raadzaam is om uw content te vertalen naar Zwitsers Standaardduits.

U kunt deze beslissing baseren op de vraag: wat is het doel van mijn content?  

Als het antwoord is om praktische informatie en instructies te geven, dan is het acceptabel om Standaardduits te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, catalogi, productbeschrijvingen, etc.

Als uw content echter bedoeld is om in contact te treden met uw Zwitserse publiek, dan is het
raadzaam om Zwitsers Standaardduits te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn: één-op-één communicatie zoals e-mailcorrespondentie en sociale media, redactionele content, etc.

Voor marketingmateriaal, zoals brochures en bedrijfswebsites, moet echter de volgende afweging worden gemaakt:
hoewel het voor een internationaal bedrijf acceptabel is om Standaardduits op een website te gebruiken,
zal de inhoud absoluut veel meer weerklank vinden bij de Zwitserse doelgroep als deze gelokaliseerd is in Zwitsers Standaardduits.

U moet zich ook afvragen of uw content marktspecifiek is.
Elk land heeft bijvoorbeeld zijn eigen officiële instellingen, wetten, politieke en culturele eigenaardigheden die in de taal terug te vinden zijn.

Als u bijvoorbeeld uw Zwitserse aandeelhouders wilt uitnodigen voor de jaarlijkse vergadering,
zullen ze het misschien niet waarderen dat ze worden uitgenodigd voor de “Hauptversammlung”, omdat ze zouden verwachten dat dit een ”Generalversammlung” wordt genoemd.


Heeft u vragen over uw content? Neem dan contact met ons op!


4. Optimaliseer uw SEO-strategie en de Zwitserse marktervaring voor gebruikers  

Zoals we hebben gezien, kan de woordenschat en het gebruik van uitdrukkingen zeer verschillend zijn
tussen Zwitsers Standaardduits en andere Duitse varianten.
Als het gaat om een websitevertaling, moet u ook bijzondere aandacht besteden aan internationale SEO, omdat
de trefwoorden die worden gebruikt om te zoeken in Zwitserland sterk kunnen verschillen van andere Duitstalige landen.

5. Of u nu actief bent in een B2B- of een B2C-markt  

Terwijl het in een B2B-markt nog steeds acceptabel kan zijn om in Zwitserland Standaardduits te gebruiken voor
bepaalde soorten content, moet u zich in een B2C-omgeving echt richten op het verbinden en tot de verbeelding spreken van uw publiek.
En de enige manier om dit te doen is om dezelfde taal en ‘tone of voice’ te gebruiken als uw doelmarkt.
Als u in een B2C-markt opereert, raden wij u dan ook sterk aan om voor al uw content Zwitsers Standaardduits te gebruiken.

Vertaalkosten optimaliseren voor Zwitsers Standaardduits?   

Nu u weet of het een goed idee is om uw content te vertalen naar Zwitsers Standaardduits of niet, is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over hoge vertaalkosten,
aangezien het toevoegen van een nieuwe taal een aanzienlijke impact kan hebben op uw vertaalbudget.
Als u echter zowel de Zwitserse markt als andere Duitstalige markten zoals Duitsland en Oostenrijk bedient,
kan uw vertaalleverancier de vertaalkosten mogelijk optimaliseren door eerst naar Standaardduits te vertalen en vervolgens de vertaalde tekst aan te passen aan Zwitsers Standaardduits.
Op die manier heeft u een vertaling die bij uw doelgroep past, zonder de volledige kosten van een vertaling in een nieuwe taal.

Zoek de verschillen

En laten we tot slot eens kijken naar een praktisch voorbeeld van de belangrijkste verschillen tussen
Standaardduits en Zwitsers Standaardduits. Kijk of u de 7 verschillen kunt zien in de volgende e-mail. Vergeet niet, het zit hem in de details!

 

Duits in Duitsland Duits in Zwitserland 
Guten Tag Frau Mustermann Grüezi Frau Mustermann 
hiermit möchten wir Sie zur Hauptversammlung am 11.11.2020 um 10.00 Uhr in der Musterstraßeinladen Hiermit möchten wir Sie zur Generalversammlung am 11.11.2020 um 10.00 Uhr in der Musterstrasse einladen 
Bitte parken Sie in unserem firmeneigenen Parkhaus. Bitte parkieren Sie in unserem firmeneigenen Parkhaus. 
Wir freuen uns auf Sie. Herzliche Grüße Wir freuen uns aus Sie. Herzliche Grüsse 

 

Uitleg:

  • Zwitsers Standaardduits gebruikt een andere aanhef: “Grüezi” in plaats van “Guten Tag”  
  • In Zwitserland staater geen komma na de aanhef en gaat de tekst verder met hoofdletters.     
  • In Zwitserland zeggen ze ”Generalversammlung” en niet ”Hauptversammlung” zoals in Duitsland.    
  • In Zwitsers Standaardduits wordt de ringel s “ß” geschreven met “ss”.    
  • In Zwitserland zeggen ze ”parkieren” in plaats van “parken”. 

Livewords vertaalt onder andere voor: