Moet een technisch schrijver deskundig zijn in het onderwerp waarover hij schrijft?

“Kunt u beloven dat uw schrijver deskundig is op ons werkterrein? Het gaat namelijk om een zeer technisch gebied dat afwijkt van andere gebieden.” Het is een veelgestelde vraag aan leveranciers van documentatiediensten. Bedrijven vinden hun werkterrein zo specifiek dat volgens hen alleen ter zake kundige personen erover kunnen schrijven.

Maar die experts werken vaak al bij het bedrijf als productontwikkelaar of in andere functies. Ze hebben niet de tijd of motivatie om teksten te schrijven en schakelen daarom een leverancier van documentatiediensten in. Ze hebben grondige kennis van zaken op hun gebied maar zijn zelden professionele schrijvers of ze missen de vaardigheden om goed geschreven en prettig leesbare teksten te produceren die recht doen aan, bijvoorbeeld, het imago van het bedrijf.

Technisch schrijvers daarentegen zijn professionele schrijvers die getraind zijn in het ordenen van informatie. Volgens een definitie van TC Europe, de Europese koepelorganisatie voor technische communicatie, is een technisch schrijver de verbindende schakel tussen product en gebruiker. Het is zelfs goed dat de schrijver niet alle ins en outs van het onderwerp kent; dat geldt misschien ook wel voor de lezer. De schrijver kan zich daarom beter verplaatsen in de lezer en de moeilijkheidsgraad en het detailniveau aan zijn of haar behoefte aanpassen. Vanzelfsprekend moet de schrijver de belangrijkste concepten onder de knie hebben om de boodschap helder over te brengen. Het helpt als het onderwerp waarmee de lezer niet vertrouwd is in duidelijke en samenhangende bewoordingen wordt uitgelegd.

Offerte technische vertaling

De technisch schrijver als verbindende schakel tussen product en gebruiker

Om goede documentatie te kunnen produceren hoeven technisch schrijvers niet zozeer te beschikken over diepgaande technische kennis, maar eerder over essentiële vaardigheden als:

Informatie verzamelen uit verschillende bronnen, zoals bestaand materiaal van de klant (oude documentatie, technische gegevens, reclamemateriaal) en websites over de branche, en informatie inwinnen bij deskundigen op het betreffende gebied. Vragen durven stellen, hoe simpel ze ook zijn, is een belangrijk onderdeel daarvan.

De kneepjes van het technisch schrijven beheersen. Hieronder vallen de volgende vaardigheden: plannen van de documentatie, analyseren van gebruiker en taak, verzamelen en ordenen van informatie, schrijven en testen van de documentatie, luisteren naar en opvolgen van feedback, en verbeteren van de documentatie en werkmethoden op basis van de feedback.

Kwaliteitscontrole, waarbij de documentatie op een groot aantal punten wordt getoetst. Om te beginnen willen klanten dat de tekst duidelijk en grammaticaal correct is. Leesvriendelijkheid en gebruiksgemak spelen een belangrijke rol in de kwaliteit van documentatie. Deze aspecten kunnen worden verbeterd door consistent terminologiegebruik en een goede planning van de documentatiestructuur. Goed doordachte en consistent gebruikte terminologie maakt de tekst begrijpelijker. Een heldere structuur en samenhangende stijl maken de tekst aantrekkelijker en zorgen ervoor dat informatie eenvoudig te vinden is. De schrijver moet de informatie in de documentatie ook afstemmen op de behoeften van de gebruiker – de schrijver moet kunnen begrijpen welke informatie essentieel is. De documentatie is niet bedoeld om de lezer te overvoeren met informatie.

Het antwoord op de vraag van de klant is dus: “Nee, onze schrijver is geen deskundige op uw gebied en dat is prima!” De eigen expertise van de schrijver stelt hem of haar in staat objectieve en gebruiksvriendelijke documentatie te produceren die bedrijven helpt hun doelstellingen te realiseren.

Offerte vertaling

Livewords vertaalt onder andere voor: